Program Yeterlikleri

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün Alan Yeterlikleri
 
 
1-Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek.
2-İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak.
3-Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek.
4-İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak.
5-İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek.
6-İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek.
7-Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek.
8-Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek.
9-Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak.
10-Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak.
11-Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek.
12-Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak.
13-Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek.
14-Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek.