Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

İZMİR S. (2017), The Oscillation Between Dramatic and Postdramatic Theatre, AAA-Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik, Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen/Germany, Volume 42, No 1 , ISSN: 0171-5410

Tekin, Kuğu (2015), Dublin and Istanbul: The Two Formative Forces in the Fiction of James Joyce and Orhan Pamuk, Berlin, De Gruyter ISSN(Online) 1613-0642, ISSN (Print) 0003-7982, Arcadia, Vol. 50, Issue 2, pp. 410-419

Tekin, Kuğu (2013), "Images inside Words:Framing the Visual in Salman Rushdie's The Moor's Last Sigh", Wasafiri Literary Magazine, Routledge, London, Vol,28, pp. 68-75 ISSN: 0269-0055

Diğer Hakemli Dergiler

Lerzan Gültekin (2015), "Gender and Race-coded sexuality and empire in Somerset Maugham’s “The Force of Circumstance” and Doris Lessing’s The Grass is Singing”, Subaltern Speak and International Journal of Postcolonial Studies, , 3, Issue-3

Azade Lerzan Gültekin (2014), Representations of Women: Gender Relations and the Emergence of the Processive Female Subject in Nezihe Meriç's Hayriye and William Faulkner's A Rose for Emily, Littera: Edebiyat Yazıları

Belgin Elbir (2013), “Edebi Portre oluşturmak: W. Somerset Maugham’ın Öykücülüğü ve “Footprints in the Jungle”, Littera: Edebiyat Yazıları, Cilt 32 (MLA International Bibliography), 51-61.

DOĞAN ADANUR E. (2013), Patterns of Oppression in Maria Irene Fornes’s Fefu and Her Friends and The Conduct of Life, LITTERA, 33, 33-40

Aras, Gökşen, Özlem Ş. Soy (2012), “Cyber Terrorism: Technology And Power.”, İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 3/7, 10-17

ARAS G. (2011), “The Woman Question as Reflected in Charlotte Brontë’s Villette, through the Female Character Lucy Snowe.”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi GEFAD, Ankara, 31/2, 497-508

Azade Lerzan Gültekin (2011), Nezihe Meriç’in İlk Dönem Öykülerinde Kadın Bakış Açısı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Kadın Özel Sayısı

Derya ERİCE, Abdullah ERTAŞ (2011), The impact of e-portfolio on foreign language writing skills., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Ankara, Cilt: 44 Sayı: 2, s.73-94

Serhan KÖSE , Abdullah ERTAŞ (2011), The contribution of form and meaning focused translation instruction to elt students’ reading comprehension, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, İzmir, 30, s.121-144

ARAS G. (2010), “Outer and Inner Space in Saul Bellow’s Dangling Man as a Determining Factor, Shaping and Altering the Protagonist’s Life and Actions.”, Littera Edebiyat Yazıları, Ankara, 27, 27-35

Tekin, Kuğu (2010), "Çok-Kültürlülüğün Çağdaş Batı Edebiyatına Etkileri.", Atılım Üniversitesi İZ Dergisi

ARAS G. (2009), “Helen Cixous’un Güç Kavramı Ve Becerikli Helen.”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. , Ankara, 48/2, 65-79

BATUM MENTEŞE O. (2009), Çok uluslu Kapitalizm 21.yy Üniversiteleri , İnsani Bilimler Fakülteleri, Atılım, İz Dergisi

BATUM MENTEŞE O. (2008), Orhan Pamuk,un 'İstanbul Hatıralar ve Şehir' i, Alt Metinler açısından Bir İnceleme, Frankofoni

Elbir N. B. (2008), Charles Dickens'ın Kasvetli Ev Romanında Anlatıcılar ve Anlatım Yöntemleri, Littera Edebiyat Yazıları, 20, 65-78

BATUM MENTEŞE O. (2007), Türklerin Tarihi :Geçmişten Geleceğe, Türk Dili Dergisi

BATUM MENTEŞE O. (2006), Erendiz Atasü ve' Açık Oturumlar Çağı', Varlık Dergisi

DOĞAN ADANUR E. (2006), “New Historicism and Renaissance Culture”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Dergisi

BATUM MENTEŞE O. (2005), Gözden Kaçan Öyküler: Şadan Karadeniz ve 'Fındık Faresi İle Bilgisayar Faresi', Kitap!lık Dergisi , Yapı Kredi Yayınları

Elbir N. B. (2004), Gizli Bir Aşkın Öyküsü: Emma, Littera Edebiyat Yazıları, 14, 67-81

Azade Lerzan Gültekin (2004), The Myth or American Dream as Reflected in Adrian Lyne’s Indecent Proposal, JAST

Elbir N. B. (2001), Daisy Miller: Bir İncelemenin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 18, 59-72

Elbir N. B. (2001), H.E. Bates'in 'The Mower' Adlı Öyküsünü Çevirirken, Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 11, 15-24

Elbir N. B. (2000), 'The Rocking Horse Winner' Üzerine, Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 10, 15-21

Elbir N. B. (1997), The Narrator of Middlemarch and Dorothea Brooke, The Literature Review, University of Oulu, 4, 34-40

Azade Lerzan Gültekin (1996), From The Vegetation Gods to Modern Idols: A mythological Interpretation of Virginia Woolf’s To The Lighthouse and The Waves., Hacettepe Üniversitesi, Department of English Language and Literature, Journal of English Literature and British Culture., 5

Elbir N. B. (1995), Language and Literature in the Classroom: Teaching the Short Story, Ankara Üniversitesi, D.T.C.F Batı Dilleri ve Edebiyatları Dergisi , 2, 89-103

Elbir N. B. (1995), 19. Yüzyılda İngiliz Kadın Romancıları ve Kadın Kahramanları, Gündoğan Edebiyat, 15, 55-66

Elbir N. B. (1994), Silas Marner: Gerçekçi Bir Masal, Gündoğan Edebiyat, 9, 55-64

Elbir N. B. (1994), Ondokuzuncu Yüzyıldan Üç Usta Romancı: C. Dickens, W.M. Thackeray ve G. Eliot, Littera Edebiyat Yazıları, 5, 104-112

Abdullah ERTAŞ (1994), Literature, Language, and Text, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yeni Dönem, Ankara, 2, s.7-13

Elbir N. B. (1993), Kuzey ve Güney ve Margaret Hale, Littera Edebiyat Yazıları, 4, 201-208

Abdullah ERTAŞ (1993), Some Language Concepts and Their Pedagogical Implications on Teaching of Writing, Some Language Concepts and Their Pedagogical Implications on Teaching of Writing, Ankara, 1, s.31-36

Abdullah ERTAŞ (1993), Some Problem Areas in Communicative Teaching of Writing, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yeni Dönem, Ankara, 1, s.227-232

Elbir N. B. (1992), Joseph Conrad'ın Karanlığın Yüreği Adlı Romanında İmge ve Anlam, Gündoğan Edebiyat, 4, 67-72

Elbir N. B. (1992), David Copperfield: Çocukluktan Olgunluğa, Littera Edebiyat Yazıları, 3, 111-124

Elbir N. B. (1992), Importance of the Irish Dramatic Movement, Ankara Üniversites D.T.C.F Tiyatro Araştırmaları Dergisi, Ankara, 9, 5-13

Azade Lerzan Gültekin (1992), Does “The Waste Land” Lead to A Salvation or Regeneration?, Hacettepe Üniversitesi, Department of American Culture and Literature

Azade Lerzan Gültekin (1992), Doris Lessing’in Türkü Söylüyor Otlar'ı Üzerine, Gündoğan Edebiyat

Elbir N. B. (1991), 'Tayfun': Kaptan Mac Whirr'ün Zaferi, Ankara Üniversitesi D.T.C.F Dergisi , Ankara, 35, 97-103

Azade Lerzan Gültekin (1991), A Quest for Tradition and Novelty: T. S. Eliot’s Theory of Poetry as Reflected in “The Waste Land”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14

Azade Lerzan Gültekin (1991), James Joyce’un Ölüler adlı öyküsünde Yabancılaşma Sorunu, Littera, Ankara

Azade Lerzan Gültekin (1990), Jane P. Tomkins, Biçimciliğin Doğuşu: James’ten I.A.Richards’a (Çeviri), Littera, Ankara

Azade Lerzan Gültekin (1989), Sırça Fanus ve Çocukluğun Soğuk Geceleri’nde “Birey” Olabilme Çabası, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5

Azade Lerzan Gültekin (1989), D. H. Lawrence’s Philosophy as Reflected In Women In Love, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12

Azade Lerzan Gültekin (1985), Jacob’un Odası Üzerine, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Azade Lerzan Gültekin (1984), The Concept of Reality and Death in Virginia Woolf’s Three Major Novels: Mrs Dalloway, To The Lighthouse, The Waves,, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi

Uluslararası Konferans Bildirileri

Gülpınar Özoran, Gülay (2017), "Why had it to go on and on and on?" Silence and Trauma in Seamus Deane's Reading in the Dark, 11th International IDEA Conference, Çankaya University, Ankara

Gülpınar Özoran, Gülay (2017), "Adressing the 'hurt-in-hiding' through Images and Symbols from the Past: Seamus Heaney's Poetry on the Troubles", Cultural Studies Symposium: Narratives of Trauma, Ege Üniversitesi, İzmir

DOĞAN ADANUR E. (2017), “Perturbations of the Mind: Shakespeare’s Tragedy of Passion.”, İzmir

DOĞAN ADANUR E. (2017), “Historical Truths, Dramatic Reinventions: Bernard Shaw's ‘History Plays’”, Hacettepe University

DOĞAN ADANUR E. (2017), Appropriation of Comic and Tragic Elements in Much Ado About Nothing in Rourke and Whedon Productions, Lund University

DOĞAN ADANUR E. (2017), Time as Trauma: The Missingness of the Missing in William Shakespeare’s The Winter’s Tale and Jeanette Winterson’s The Gap of Time., 16th Cultural Studies Conference: Narratives of Trauma, İzmir

DOĞAN ADANUR E. (2017), Aspects of Desire in Rourke Production of Much Ado About Nothing., 11th IDEA Conference, Çankaya University

İZMİR S. (2017), Jimmy's Displaced Rage in John Osborne's Look Back in Anger, 11th International IDEA Conference, Çankaya Üniversitesi, Ankara

İZMİR S. (2017), Theorizing Contemporary Theatre Aesthetics, Transmodern Perspectives on Contemporary Literatures in English, Zaragoza/Spain, University of Zaragoza

Gülpınar Özoran, Gülay (2016), Betrayal or Healing? Representation of the Trauma of the Troubles in Seamus Heaney's Early Poetry, 10th International IDEA Conference, Boğaziçi University, İstanbul

DOĞAN ADANUR E. (2016), “Chronos to Kairos: Representation of History in William Shakespeare’s Troilus and Cressida.”, ESSE Conference, Galway, Ireland

DOĞAN ADANUR E. (2016), Wild Kind of Justice: A Critical Analysis of the Turkish Translations of Hamlet., 10th IDEA Conference

Lerzan Gültekin (2016), Art versus Morality: Oscar Wilde's Aestheticism in the Picture of Dorian Gray, Irish Series, Ankara, 49-62

İZMİR S. (2016), De-Hierarchization of Theatrical Signs: Edward Bond's The Under Room, 10th International IDEA Conference, Boğaziçi University, İstanbul

Gülpınar Özoran, Gülay (2015), Alexander Pope’s Representation of Women in “Eloisa to Abelard”, “Elegy to the Moemory of an Unfortunate Lady”, and Anne Finch’s “The Answer to Pope’s ‘Impromptu”, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland

İZMİR S. (2015), Theatrical Strategies in Mark Ravenhill's Shopping and Fucking, 39th Comparative Drama Conference, Stevenson University, Baltimore / USA

Tekin, Kuğu (2014), "Orhan Pamuk's İstanbul carved in his Memory as a Source of Melancholy", New York

Tekin, Kuğu (2014), "Dublin and İstanbul: The Two Formative Forces in the Fiction of James Joyce and Orhan Pamuk", London

DOĞAN ADANUR E. (2014), Shakespeare’s Presents: The Political Unconscious of Shakespeare’s Biographies, British Shakespeare Association Conference, Stirling University, Scotland

Lerzan Gültekin (2014), “Literature and Law: The Role of Literature in Gender Equality”, London Center for Social Studies, Department of Anthropology of Indiana University and Dokuz Eylül University: Gender and the Law Conference Proceedings.)

İzmir S. (2014), Dramatic and Postdramatic Strategies in Mark Ravenhill's Pool (No Water). Performing Arts and Public Space. Performart '14 Conference Proceedings, Dakam Publishing, İstanbul , 181-194

Yusuf DEMİR , Abdullah ERTAŞ (2014), A Suggested Eclectic Checklist for ELT Coursebook Evaluation, ''By Word of Mouth: Embracing Inspiring Practices”, The 16th International İNGED ELT Conference, 4-6 October, 2013 İzmir Dokuz Eylül University, İzmir

Serhan KÖSE , Abdullah ERTAŞ (2014), Identifying and Classifying Unknown Vocabulary in Reading, (“Innovative Approaches to Research in ELT”, The 8th International ELT Research Conference, 15-17 May, 2014 Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Çanakkale

DOĞAN ADANUR E. (2013), 'Tis past; and yet it is not:' The Historicity of Shakespeare's Troilus and Cressida., BAKEA Conference

İzmir S. (2013), Simulated Lives, Confined Individuals: Mark Ravenhill’s Faust is Dead, 14th International Cultural Studies Symposium, Ege University

İzmir S. (2013), Physical Violence Functioning to Reflect an Epic and Marxist World view: Edward Bond's Lear, 7th International IDEA Conference: Studies in English, Pamukkale University

İZMİR S. (2013), Contextualizing History: Sarah Kane’s Blasted As a Historical Play. History in Western Literature, 3rd International BAKEA Symposium of Western Cultural and Literary Studies. , Gaziantep Üniversitesi

Kürşat CESUR , Abdullah ERTAŞ (2013), Who is more responsible? Preparatory Class Students’ Perceptions of Responsibility, Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, Ürgüp / Nevşehir May 31, 2013 – June 2, 2013, Nevşehir

Aras G. (2012), "Representations of Gendered Violence in the Media: Natural Born Killers and Forrest Gump.", Gender/Violence International Conference, İzmir University of Economics, İzmir

ARAS G. (2012), “The English Romantics and the Romantic Imagination: William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge.”, İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Ankara, 3/5, 161-173

- (2012), “Teaching Writing through Non-Literary Formats in the Departments of English Language and Literature.”, Frontiers of Language and Teaching, -, 3, 132-138

Aras, Gökşen, Hakan Murat Korkmaz, Nurhayat Çelebi (2012), “Resmi İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yöneticilerin Zaman Yönetimi İle İlgili Algılarının İncelenmesi”, -, Antalya, -, -

Tekin, Kuğu (2012), "Tradition and Innovation in an Artist of the Floating World", Proceedings of the 19th.METU British Novelists Conference ISBN: 978-605-125-592-7, Ankara, -, pp. 127-135

Tekin, Kuğu, Zeynep Rana Selimoğlu (2012), "How to Write Poetically", Proceedings of the 5th. International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, pp. 3995-3999. 408 N

Tekin, Kuğu (2012), "Fatehpur Sikri and Florence: Unforgettable Cities in Salman Rushdie's The Enchantress of Florence", 20th. METU British Novelists Conference, Ankara, ., .

İzmir S. (2012), Alex “Panopticized”: A Foucauldian Reading of Anthony Burgess’s A Clockwork Orange. Proceedings from the 6th International IDEA Conference: Studies in English. ed. Patrick Hart., İstanbul Kültür Üniv. Yayınları, İstanbul, pp. 169-179

ARAS G. (2011), “Illusion and Reality in Great Expectations by Charles Dickens”, X. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, 1, 153-157

Elbir N. B. (2011), Geçmişe Dönüş: A. S. Byatt'ın Possession (Tutku) Romanında Edebiyat Tarihi ve 19. yüzyıl İngiliz Edebiyatı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Edebiyat ve Bilim- Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 131-145

Elbir N.B., Z. Atayurt (2011), Navigating with Woolf and Weldon to Austen's 'City of Invention', Proceedings of the 18th METU British Novelists Conference: Jane Austen and Her Work, Ankara, 67-78

Azade Lerzan Gültekin (2011), Willa Cather’in “Paul’un Sonu” ve D. H. Lawrence’ın “Tahta Atla Kazanan Çocuk” Adlı Öykülerinin Kahramanlarına Psikanalitik Açıdan Bir Bakış, Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü II. Uluslararası Edebiyat ve Bilim Sempozyumu

Azade Lerzan Gültekin (2011), Identity Crisis in Michael Ondaatje’s The English Patient, International Conference on English Language and Literature, Partium Christian University

ARAS G. (2010), “Understanding Iris Murdoch and Her Art: The Existential Universe of Murdoch’s Under the Net.”, the 16th METU British Novelists Conference: Iris Murdoch and Her Work, Ankara, 117-129

ARAS G. (2010), “Ann Veronica: To Live or To Perish.”, Fourth International IDEA Conference: Studies in English. , Manisa, 43-56

ARAS G. (2010), “Hardy's An Imaginative Woman: Ella Marchmill's Unrequited Love, Self-deception, Frustration, Confinement, and Otherness.”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi: 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar-Değişim ve Güçlenme, İzmir, 2, 328-332

Gülpınar, Gülay (2010), Resistance and Totalitarianism: Tom Stoppard's Rock'n'Roll, 5th International IDEA Conference, Atılım University, Ankara

Elbir N. B. (2010), Translating/Rewriting 'A Passionate Syntax for Passionate Subject Matter' : A Stylistic Comparison of William Butler Yeats's 'An Irish Airman Foresees His Death' and Its Turkish Translation by Can Yücel, PALA Conference, Genoa

İZMİR S. (2010), Suicide in The Other Side of the Mountain and Mrs. Dalloway, 5th International IDEA Conference: Studies in English, Atılım University, Ankara

ARAS G. (2009), “Tarihin Kaybolmayan İzleri, Unutulamayan Geçmişin Tony Morrison’ın Sevgili Adlı Romanındaki En Acı Yüzü: Sevilemeyen Sevgili,”, Ankara Üniversitesi, II. Uluslararası Batı dilleri ve Edebiyatları: Edebiyat ve Bilim I Sempozyumu, Ankara, 407, 146-155

ARAS G. (2009), “Teaching Language through Literature as Valuable Authentic Material.”, Global Practices of Language Teaching, Proceedings of the 2008 International Online Language Conference , Boca Raton, Florida, USA, 105-113

Aras, Gökşen, Bengü Aksu Ataç (2009), Common European Framework of Reference For Languages’ Perception Of Literature And Translation.”, 8. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu:Researches on Translation Studies, Linguistic and Language Teaching, İzmir, 47-54

ARAS G. (2008), “The Use of Fairy Tales in the Feminist Re-Write in the Analysis of the Power Relations between the Sexes in Angela Carter’s The Bloody Chamber and Other Stories.”, The 15th METU British Novelists Conference: Angela Carter and Her Works., Ankara, 67-76

Aras, Gökşen, Bengü Aksu Ataç (2008), “European Union from the Point of English Literature and Translation-Interpretation Students in Terms of Their Professional Achievements.”, Further Education in the Balkan Countries, Education and Pedagogy in Balkan Countries 9, Konya, 1, 255-267

Tekin, Kuğu, Gökşen Aras, Özlem Şahin Demirbilek, Bengü Aksu Ataç (2008), “The Importance of Focusing on Culture of Peace in the Curricula of the Departments of the Faculty of Arts and Sciences” International “Culture of Peace” Conference Organized by WCCI., ., Antalya, ., .

Elbir N. B. (2008), Uzakbatıya Açılan Bir Pencere: Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Cumhuriyet ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri

Elbir N. B. (2008), Yazın Çevirisinin Sorunları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Örnek: Türkçe'de Hard Times, Çeviribilimde Yeni Ufuklar: Uluslararası Çeviribilim Konferansı Bildirileri, Ankara, 171-185

DOĞAN ADANUR E. (2008), “Heavens Conspired the Overthrow of Meaning” The Impact of Political Authority in the Two Versions of Christopher Marlowe’s Doctor Faustus”, Dil Sempozyumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Izmir

DOĞAN ADANUR E. (2008), “ ‘The events of this play are true:’ Rapist Queens, Cannibalistic Princes and Materialistic Bards in Edward Bond’s Early Morning and Bingo.”, 3. IDEA Konferansı, Ege Üniversitesi , Izmir

Azade Lerzan Gültekin (2008), Dialogic Cultures and Discourses: A Bakhtinian Reading of James Joyce’s “The Death”, 3rd IDEA Conference, Ege University

Tekin, Kuğu (2007), "The Influence of Brechtian Epic Theatre on Churchill's Mad Forest.", 2007 HICAH Proceedings, Hawaii, 3190-3200

DOĞAN ADANUR E. (2007), “Women’s Spaces, Men’s Places: Spatial Identity and Plotting in the American Film Noir”, 32. ASAT Konferansı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

DOĞAN ADANUR E. (2007), “The Plots of Chicana History: Body and Culture in Sandra Cisneros’s Caramelo or Puro Cuento”, Culture and Power: Plots of History Conference, University of Oviedo, Spain, Oviedo

DOĞAN ADANUR E. (2007), “Cultural Memory in Chicana Borderlands”, 11. Uluslararası Kültür Çalışmaları Konferansı, Ege Üniversitesi, Izmir

DOĞAN ADANUR E. (2007), “Early Modern Concept of Revenge: The Spanish Tragedy”, 2. Uluslararası IDEA Konferansı, Hacettepe University, Ankara

İzmir S. (2007), Male Comradeship in Shakespeare’s Two Gentlemen of Verona, Romeo and Juliet and Merchant of Venice, 2nd International IDEA Conference: Studies in English, Hacettepe University

Tekin, Kuğu (2006), "Joyce's Dublin: the Character, the Mirror, the Prison.", The 13th METU British Novelists Conference: James Joyce and His Work ISBN: 975-429-250-7, Ankara, 121-127

Elbir N. B. (2006), Bleak House'ta Çok Seslilik, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatlar Bölümü Yazınsal Türler Uluslararası Sempozyumu

DOĞAN ADANUR E. (2006), “Power/Victim Feminism and Global/Local Representations of Victimization in the Plays of Maria Irene Fornes”, Uluslararası ASAT Konferansı, Ankara

DOĞAN ADANUR E. (2003), “Postcolonial Reconciliation in Zadie Smith’s The White Teeth,”, Reconciliation in English Literature Proceedings., Van

Abdullah ERTAŞ (1999), An Action Research: The Techniques of Vocabulary Teaching and Their Relevance to, The First International ELT Research Conference "Challenges For Language Teachers Towards The Millenium", 27-29 May 1999 Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale

Abdullah ERTAŞ (1999), Importance of Whole-Brain Learning: Two Sample Activities For Teacher Trainers, Teachers as Learners, 3rd International INGED-Gazi ELT Conference, 2-3 October 1999, Ankara

Elbir N. B. (1998), The Pickwick Papers, Proceedings of the 6th METU British Novelists Seminar

Elbir N. B. (1993), Man, Community and Time in Woodlands: The Woodlanders, Thomas Hardy: His Fiction and Poetry Seminar, METU

Ulusal Konferans Bildirileri

DOĞAN ADANUR E. (2015), “The Nature of Sovereignty, Fortune, and Witchcraft in William Shakespeare’s Macbeth”., Aksaray Üniversity

İZMİR S. (2015), Dynamics of Postdramatic Theatre, Akdeniz Üniversitesi, I. Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı, Antalya

Aras G. (2012), “Kadına Yönelik Şiddetin Sinemadaki Yansımaları: Yatağımdaki Düşman, Doğuştan Katiller ve Forrest Gump.”, -, İzmir, -, -

DOĞAN ADANUR E. (2012), Polisiye Romanda Ankara’nın Kültürel Göstergeleri: Behzat Ç. Bir AnKara Polisiyesi, Edebiyatımızın Üvey Evladı: Polisiye Konferansı

Elbir N. B. (2010), Language Learners, Literary Texts and Literary Competence, Linguistics and Literature in ELT- 1st ELT Conference , 1, 53-60

ARAS G. (2008), “Edebiyatın Yabancı Dil Öğretimindeki Rolü, Önemi ve Etkisinin Değerlendirilmesi Üzerine Durum Çalışması ve Analizi.”, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 99-103

BATUM MENTEŞE O. (2008), Edebiyat Nedir ?, Littera Dergisi Konferansı toplu Yayını

BATUM MENTEŞE O. (2005), A Tryst With The Untranslatable, Proceedings, Metu Writers Conference

Abdullah ERTAŞ (1999), Yabancı Dil Öğretmeni Eğitimi: Bazı Yöntem ve Alıştırmalar, Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu 18-24 Mart 1999 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İzmir, İzmir

Kitapta Bölüm

DOĞAN ADANUR E. (2017), “Perturbations of the Mind: Shakespeare’s Tragedy of Passion.”

DOĞAN ADANUR E. (2017), Polisiye Romanda Ankara’nın Kültürel Göstergeleri: Behzat Ç. Bir AnKara Polisiyesi, Edebiyatın İzinde Polisiye Edebiyat

Lerzan Gültekin (2017), On Sekizinci Yüzyıl İngiliz Edebiyatında Gotik Roman ve Kadın Yazarlar: Ann Radcliffe, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, 157-179

İzmir S. (2016), "Yazar-Seyirci-Sahne Üçgeninde Mark Ravenhill'in İki Oyunu". Postdramatik Tiyatro ve İngiliz Tiyatrosu (Editör: Deniz Bozer), Mitos Boyut, İstanbul, pp. 53-83

İzmir S. (2015), Physical Violence Functioning to Reflect an Epic and Marxist Worldview: Edward Bond’s Lear, English Studies: New Perspectives, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholarly Publishing, pp. 293-299

DOĞAN ADANUR E. (2014), "'Tis past; and yet it is not:" The Historicity of Shakespeare's Troilus and Cressida, History in Western Literature

İzmir S. (2014), Contextualizing History: Sarah Kane’s Blasted As a Historical Play. History in Western Literature, Ankara: Ürün Yayınları, pp. 487-494

Azade Lerzan Gültekin (2013), Edebiyat ve Kadın: Geçmişten Günümüze Kadının Yazarlık Serüveni, Atılım Üniversitesi Yayınları

Gülpınar, Gülay (2011), Resistance and Totalitarianism: Tom Stoppard's Rock'n'Roll, Cambridge Scholarly Publishing, Londra, 371-377

Elbir N. B. (2011), Critical Writings of George Eliot and Virginia Woolf, IDEA: Studies in English, Cambridge Scholarly Publishing, Newcastle upon Tyne, 75-87

Azade Lerzan Gültekin (2011), The Relationship Between Colonizer and the Colonized in Doris Lessing’s The Grass is Singing,, IDEA: Studies in English

İzmir S. (2011), Suicide in The Other Side of the Mountain and Mrs. Dalloway, IDEA: Studies in English, London: Cambridge Scholarly Publishing, pp. 241-251

BATUM MENTEŞE O. (2008), Women in Dialouge: Muses of Culture, Cambridge Scholarly Publishing

DOĞAN ADANUR E. (2008), The Plots of Chicana History: Body and Culture in Sandra Cisneros’s Caramelo or Puro Cuento”, Historia y representacion en la cultura global. İspanya: KRK ediciones, ISBN: 978-84-8367-08

BATUM MENTEŞE O. (1999), British Cultures, European Perspectives, Britsh Council; Gunter narr Verlag, Tübingen

Azade Lerzan Gültekin (1986), William Wordsworth ve William Blake’den şiir çevirileri, Ortak Kitap

Azade Lerzan Gültekin (1986), “Eveline” James Joyce, Öykü Çevirisi, Ortak Kitap

Kitaplar

DOĞAN ADANUR E. (2011), IDEA: Studies in English, Cambridge Scholarly Publishing, Londra

BATUM MENTEŞE O. (2010), Bir Düşün Yoculuğu II: Babilden Sonra, Bilgesel Yayıncılık

Elbir N. B. (2002), On Dokuzuncu Yüzyıl İngiliz Sanayi Romanları: Zor Zamanların Öyküleri, Evin Yayıncılık

Elbir N. B. (2001), Anıların Romancısı: W. M. Thackeray'nin Romanlarında Anlatıcı ve Anlatım Yöntemleri, Evin Yayıncılık

Azade Lerzan Gültekin (1998), A Short History of English Literature: Lecture Notes (From the Anglo-Saxon Period to the fifties), Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları

BATUM MENTEŞE O. (1996), Bir düşün Yolculuğu I.Edebiyat, Sanat ve Eleştiri Üzerine, Bilkamat Yayınları

BATUM MENTEŞE O. (1985), Budala; translatıon from Simon Gray s play, T.C. Devlet Tiyatroları

Makaleler

Gülay Gülpınar Özoran (2014), Pro-War Discourse in the Poetry of the First World War, Littera: Edebiyat Yazıları, Ürün Yayınları, 142-149

Azade Lerzan Gültekin (2011), "Identity Crisis in Michael Ondaatje's The English Patient", The Round Table: Partium Journal of English Studies

Gülsen Canlı (2004), “Postcolonial Novel : Quest for Home”, Jouırnal of Arts and Sciences, Çankaya University, 2

Gülsen Canlı (2000), “What It Means To Be A Woman in Africa: Buchie Emecheta’s Bride Price”, Journal of English Literature and British Culture, 8

Gülsen Canlı (1999), “The Role of Teen Magazines in the Construction of Teenage Identity”, Popular Culture. Proceedings of the Third Cultural Studies Seminar, Ege University, İzmir

Gülsen Canlı (1998), "Construction and Deconstruction of Gender Stereotypes", Journal of English Literature and British Culture, 7, 129-138

Gülsen Canlı (1998), "Construction and Deconstruction of Stereotypes”, The History of Culture: The Culture of History, Proceedings of the Second Cultural Seminar, Ege University, İzmir

Gülsen Canlı (1997), "Re-presentation of Turkey in Lady Montague’s Embassy Letters and in Richard Davey’s The Sultan and His Subjects", Journal of English Literature and British Culture, 6, 73-86

Gülsen Canlı (1997), “Prescribed Representation of Women and Feminist Dynamics in the Theatre”, Crossing the Boundaries: Cultural Studies in UK and US, The British Council, Ankara

Gülsen Canlı (1997), “Beckett’s Changing Views of Woman”, Evrenselliğe Yolculuk, Ankara,

Gülsen Canlı (1996), “Food and Eating Habits in Elizabethan and Jacobean England”, Journal of English Literature and British Culture, 5, 113-122

Gülsen Canlı (1995), “Shelagh Delaney’s A Taste of Honey: A Pioneer of Feminist Drama”, JELL, 3, 89-96

Gülsen Canlı (1994), “Beckett’de Aşk Kavramı”, Frankofoni, Fransız Dili ve Edebiyatı İnceleme ve Araştırmaları, Ortak Kitap, 6

Gülsen Canlı (1993), “White Magic in Renaissance England”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10, 1-20

Gülsen Canlı (1993), “20. Yüzyıl Amerikan Sanatında Kent”, Sanat Yazıları V, H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları,, 13

Gülsen Canlı (1993), “Portrait of a Scene: London”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Dergisi, 19-47.

Gülsen Canlı (1993), “Bir Kovuluşun Öyküsü: L’Expulsé”, Frankofoni, Fransız Dili ve Edebiyatı İnceleme ve Araştırmaları, Ortak Kitap, 5

Gülsen Canlı (1992), “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sanat ve Sanatla İlgili Altyapı Hazırlıkları”, Sanat Yazıları IV, H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, 12

Gülsen Canlı (1992), “Art and Culture”, The Turk and The Türkiye, TÜTAV, The Promotion Foundation of Turkey, Cem Ofset, Istanbul

Gülsen Canlı (1991), “Kültür ve Sanat”, Geçmişten Günümüze Türkler ve Türkiye, Türk Tanıtma Vakfı Kültür, Sanat ve Tanıtma Eserleri Dizisi I, Ankara, 1991, s.125-139., Türk Tanıtma Vakfı Kültür, Sanat ve Tanıtma Eserleri Dizisi I, Ankara, 125-139

Gülsen Canlı (1991), “Başkent Ankara ve Tiyatro: 1923-1950”, Ankara Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Ajans Türk Matbaası, Ankara, 67-86

Gülsen Canlı (1991), “Samuel Beckett’in Düşünce Evreni”, Frankofoni, Fransız Dili ve Edebiyatı İnceleme ve Araştırmaları, Ortak Kitap, Ankara, 3

Gülsen Canlı (1991), “Kalkınma ve Sanat İlişkisi: Bir Örnekleme”, Ülke Kalkınmasında Sanatın Yeri, H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, 11

Gülsen Canlı (1990), “The Underground World in Shakespeare’s Time”, Shakespeare and His Time, The Tenth All-Turkey English Seminar Proceedings

Gülsen Canlı (1990), “Samuel Beckett Üzerine”, Frankofoni, Fransız Dili ve Edebiyatı İnceleme ve Araştırmaları, Ortak Kitap, No.2, 1990., Frankofoni, Fransız Dili ve Edebiyatı İnceleme ve Araştırmaları, Ortak Kitap, 2

Azade Lerzan Gültekin (1990), The Problerm of The Nature of Art and Beauty in Joyce’s A Portrait of the Artist as A Young Man, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13

Gülsen Canlı (1989), “Samuel Beckett ve Sanat”, Sanat Yazıları III, H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, 9

Gülsen Canlı (1989), “İngiliz Çağdaşlarından Fransız İhtilali Üzerine Bazı Düşünceler”, Frankofoni, Fransız Dili ve Edebiyatı İnceleme ve Araştırmaları

Gülsen Canlı (1988), “Teknoloji ve Tiyatro”, Çağdaş Teknoloji ve Sanat, H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, 8

Gülsen Canlı (1988), “The Life of a City Gallant in the Sixteenth Century”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2, 67-78

Gülsen Canlı (1983), “Some Possible Influences on Samuel Beckett as the Author of Murphy”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 13-18

Gülsen Canlı (1981), “New Developments in Modern British Drama”, Hacettepe Beşeri Bilimler Dergisi, 4, 76-91

Gülsen Canlı (1980), “John Whiting’in ‘Marş’ Adlı Oyunu ve Gerçeklik Kavramı”, Hacettepe Beşeri Bilimler Dergisi, 3, 72-75

Gülsen Canlı (1979), “Samuel Beckett’s Concept of Woman”,, Hacettepe Beşeri Bilimler Dergisi, 2, 42-50

Gülsen Canlı (1972), “Orestes Augustus Brownson and His Changing Views on Literature”,, Hacettepe Bulletin of Social Sciences and Humanities, 2, 146-52