Yayın Detayları

Yazar:Gülsen Canlı
Başlık:“Kalkınma ve Sanat İlişkisi: Bir Örnekleme”, Ülke Kalkınmasında Sanatın Yeri
Kategori:Makale
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları
Yıl:1991
Sayı:11
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: