Lisans Programı Müfredatı (2016-17'den itibaren)

Fen Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
(2016-2017 ders yılından itibaren 1. Sınıfa başlayanlar için Müfredat)

 

FIRST YEAR

  1. Semester

Code

Name of the Course

T

A

C

ECTS

ELIT 101

İngiliz Edebiyat Tarihi I

3

0

3

7

ELIT 103

Edebiyat Terimleri ve Akımları

3

0

3

7

ELIT 105

Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım

3

0

3

7

ELIT 107

İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I

3

0

3

4

CMPE 105

Bilgisayara Giriş

3

0

3

3

HIST 111

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

2

2

 

 

17

0

17

30

 

 

 

 

 

30

  1. Semester

Code

Name of the Course

T

A

C

ECTS

ELIT 102


İngiliz Edebiyat Tarihi II

3

0

3

7

ELIT 104

Mitoloji ve Destan Geleneği

3

0

3

7

ELIT 106

İngiltere'nin Kültürel Tarihi

3

0

3

7

ELIT 108

İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma II

3

0

3

4

HIST 201

İngilizce Konuşma ve Sunum

3

0

3

3

HIST 111

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

2

2

 

 

17

0

17

30

 

 

 

 

 

30

 

SECOND YEAR

  1. Semester

Code

Name of the Course

T

A

C

ECTS

ELIT 203

Tiyatro Yazınına Giriş

T

A

C

ECTS

ELIT 205

Çeviri I

3

0

3

5

ELIT 207

Orta Çağ İngiliz Edebiyatı

3

0

3

5

ELIT 209

Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı

3

0

3

6

 

Bölüm Seçmeli

3

0

3

5

 

Genel Seçmeli

3

0

3

5

 

 

3

0

3

4

 

 

18

0

18

30

  1. Semester

Code

Name of the Course

T

A

C

ECTS

ELIT 204

Shakespeare I

3

0

3

5

ELIT 206

Çeviri II

3

0

3

5

ELIT 208

17. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı

3

0

3

6

ELIT 210

Neoklasik Edebiyat

3

0

3

5

 

Bölüm Seçmeli

3

0

3

5

 

Genel Seçmeli

3

0

3

4

 

 

18

0

18

30

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

THIRD YEAR

  1. Semester

Code

Name of the Course

T

A

C

ECTS

ELIT 301

18. Yüzyıl İngiliz Romanı

3

0

3

6

ELIT 303

Çağdaş Tiyatro Yazını

3

0

3

5

ELIT 305

Shakespeare II

3

0

3

5

 

Bölüm Seçmeli

3

0

3

5

 

Bölüm Seçmeli

3

0

3

5

 

Genel Seçmeli

3

0

3

4

 

 

18

0

18

30

 

 

 

 

 

30

  1. Semester

Code

Name of the Course

T

A

C

ECTS

ELIT 302

On Dokuzuncu Yüzyıl Romanı

3

0

3

6

ELIT 304

Romantik ve 19. Yüzyıl Şiiri

3

0

3

5

 

Bölüm Seçmeli

3

0

3

5

 

Bölüm Seçmeli

3

0

3

5

 

Bölüm Seçmeli

3

0

3

5

 

Genel Seçmeli

3

0

3

4

 

 

18

0

18

30

 

 

 

 

 

30

 

FOURTH YEAR

  1. Semester

Code

Name of the Course

T

A

C

ECTS

ELIT 401

Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş İngiliz Şiiri

3

0

3

7

ELIT 403

Edebi Teoriye Giriş

3

0

3

7

ELIT 405

Seminer

3

0

3

5

TURK 401

Türk Dili I

2

0

2

2

 

Bölüm Seçmeli

3

0

3

5

 

Genel Seçmeli

3

0

3

4

 

 

17

0

17

30

 

 

 

 

 

30

  1. Semester

Code

Name of the Course

T

A

C

ECTS

ELIT 402

Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş roman

3

0

3

7

ELIT 404

Modern Edebi Teori ve Eleştiri

3

0

3

7

ELIT 406

Mezuniyet Projesi

3

0

3

5

TURK 401

Türk Dili II

2

0

2

2

 

Bölüm Seçmeli

3

0

3

5

 

Genel Seçmeli

3

0

3

4

 

 

17

0

17

30

 

 

 

 

 

30

 

Alan Seçmeli Dersler

*Grup

( A/B/C )

Code

Name of the Course

T

P

C

ECTS

 

ELIT 211

Bilim Kurgu ve Fantazi

3

0

3

5

 

ELIT 212

Öykü

3

0

3

5

 

ELIT 213

Öykü

3

0

3

5

 

ELIT 312

Shakespeare Çalışmaları

3

0

3

5

 

ELIT 314

Seyahat Edebiyatı

3

0

3

5

 

ELIT 317

Yazında Realizm ve Natüralizm

3

0

3

5

 

ELIT 318

Gotik Geleneği

3

0

3

5

 

ELIT 319

Çağdaş Amerikan Romanı

3

0

3

5

 

ELIT 321

Edebi Türlerde Temel Konular

3

0

3

5

 

ELIT 322

Romanda Temel Akımlar: Gerçekçilik ve Doğalcılık

3

0

3

5

 

ELIT 323

Şiirde Belli Başlı Temalar

3

0

3

5

 

ELIT 329

Sinemada Shakespeare

3

0

3

5

 

ELIT 331

Kültür Çalışmalarında Şiddet Teması

3

0

3

5

 

ELIT 333

Amerikan Tiyatro Yazını

3

0

3

5

 

ELIT 334

Amerikan Edebiyatı

3

0

3

5

 

ELIT 336

Drama ve Performans

3

0

3

5

 

ELIT 339

17.yy İngiliz Şiiri

3

0

3

5

 

ELIT 341

Edebiyat ve Film

3

0

3

5

 

ELIT 412

Sömürge sonrası Edebiyatı

3

0

3

5

 

ELIT 415

Kadın Yazarlar

3

0

3

5

 

ELIT 417

Edebiyatta Postmodernizm

3

0

3

   5

 

ELIT 419

Edebiyata Disiplinlerarası Yaklaşımlar

3

0

3

   5

 

ELIT 420

Absürd Edebiyat

3

0

3

5

 

ELIT 427

Karşılaştırmalı Edebiyat

3

0

3

5

 

ELIT 429

Edebiyat ve Şehir

3

0

3

5

 

ELIT 430

Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat

3

0

3

5

 

ELIT 433

Film Çalışmalarında Konular: Mizah

3

0

3

5

 

ELIT 434

Görsel Kültür

3

0

3

5

 

ELIT 437

Psikoloji ve Edebiyat

3

0

3

5