Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Akademik Araştırma Sunumları

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik araştırma sunumları 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.