Bölüm Başkanının Mesajı

 

Sayın Öğretim Elemanları ve Sevgili Öğrenciler,

            Bölümümüz 1997 yılında kurulmuş olup Atılım Üniversitesi’nin ilk kurulan bölümlerindendir. Hızla büyüyüp gelişen bölümümüz lisans programlarımızın yanı sıra yüksek lisans ve doktora programlarıyla da öğrenci ve akademisyen yetiştirmektedir.

            İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümümüzün amacı hem İngilizceyi hem de İngiliz Edebiyatını ileri düzeyde inceleyip öğrenmiş, batı kültürünü kavrayan ve edebi konularda analiz yapabilen, fikir üretebilen, akademik araştırma yapabilen mezunlar yetiştirmektir.

            Bölümümüzde İngilizceyi dinleme, okuma, konuşma ve yazma yeteneklerini geliştirerek öğrenen öğrencilerimiz İngiliz Edebiyatının farklı dönemlerini, bu dönemlerdeki edebi türleri ve yapıtlarını da inceleyerek hem dil becerilerini hem de düşünme, analiz ve yaratıcılık yeteneklerini de geliştirmektedirler. Aldıkları edebiyat eğitimi onların diğer edebiyatlarla da karşılaştırma yapıp bağ kurmalarını da sağladığı için güçlü bir genel kültür birikimiyle donanmalarının yanı sıra çağdaş ve güncel konularla da ilgilenip bilgi sahibi olmalarına ve düşünce üretmelerine katkıda bulunmaktadır.

            Mezunlarımızın iş olarak yelpazesi hayli geniştir; öğretmen, akademisyen, çevirmen olmalarının yanı sıra, medya sektöründe gazete ve dergilerde editörlük, halkla ilişkiler uzmanlığı, banka, bakanlık, elçilik, müsteşarlıklar ve genel müdürlüklerde  görev alma, ayrıca Birleşmiş Milletler, UNICEF, UNESCO, Avrupa Birliği gibi uluslar arası kuruluşların yanı sıra Turizm ve Ulusal ya da Uluslar arası havayollarında çalışmak gibi hayli geniş iş olanakları vardır.

            Tüm bunların dışında Bölümümüzde serbest seçmeli ikinci yabancı dil dersleri olarak İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Rusça başlıkları altında açılan derslerin dışında, zorunlu derslerin yanı sıra alan seçmeli dersler ve serbest seçmeli dersler (ör. Bilgisayar gibi) de açılarak öğrencilere farklı seçenekler sunulmaktadır. Tüm derslerin kredi toplamı 140’tır.

            Ayrıca Bölümümüzde Mütercim Tercümanlık ve Uluslar arası İlişkiler alanlarında çift ana dal ve yan dal diploması almak olanağı da vardır.

            İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde hem yüksek lisans hem de doktora programları mevcuttur. Yüksek lisans programımızda tezli ya da tezsiz yüksek lisans yapmak olanağı vardır. Gündüz ve akşam dersleri olarak yürütülen program özellikle çalışan öğrenciler için uygundur.

            Doktora programımız ise İngiliz edebiyatı ve kültürü derslerinden oluşan ve bu alanda yapılan çalışmaları kapsayan bir program olup amacı özgün düşünceler üretebilen mezunlar vermektir. Derslerimiz İngiliz Edebiyatının farklı edebi türlerinin kuramsal, tarihsel, sosyo-kültürel bağlamda ileri düzeyde incelenmesini içermektedir. Bunun yanı sıra programımız İngiliz Kültürü ve Edebiyatının yanı sıra Amerikan Edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, edebi teori ve eleştiri, kültürel çalışmalar ve kültürel teori konularını da kapsadığı için disiplinler arası bir yaklaşım olan bir programdır.

            Son olarak, bölümümüzün sunduğu bir başka olanak da Erasmusla öğrenci ve öğretim elemanı değişimidir. Bu yıl (2015) Romanya’daki Oradea Üniversitesi ile yapılan Erasmus Antlaşması sonucunda isteyen öğrencilerimiz bu yolla Romanya’daki Oradea Üniversitesine gidebilirler. Bu programa hazırlık sınıfı hariç, en erken üçüncü sömestirden itibaren başvuru yapılabilir.

            Görüldüğü gibi bölümümüz akademik ve dinamik eğitim anlayışıyla, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında, akademik yaşam içinde ve dışında pek çok profesyonel alanda da çalışabilecek yetkin mezunlar yetiştirmektedir.

            Tüm öğrenci ve öğretim elemanlarımıza başarı dileklerimle iyi çalışmalar temenni ederim.

 

Doç. Dr. Lerzan Gültekin

                                       Bölüm Başkanı