Major Topics in Literature: Rewriting (ELIT 324) Ders Detayları

Ders Adı: Major Topics in Literature: Rewriting
Kod: ELIT 324
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu ders öğrencilere postmodern "yeniden yazma" eğiliminin amaçladıklarını ve özelliklerini örnek metinler üzerinden açıklamayı amaçlar
İçerik: Postmodern "yeniden yazma" eğiliminin amaçları ve özellikleri
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5