Öykü (ELIT 212) Ders Detayları

Ders Adı: Öykü
Kod: ELIT 212
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere öykü türünü tanıtmayı amaçlamaktadır. Öykü türünün ögeleri (karakter yaratma, anlatıcının bakış açısı, mekan ve zaman, olay örgüsü, tema, ton, ve mod) öykü türünün güçlü örnekleri üzerinden incelenecektir.
İçerik: Öykünün ögeleri, öykü tanımı, çeşitli eserlerin incelenmesi
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5