Edebiyat ve Şehir (ELIT 429) Ders Detayları

Ders Adı: Edebiyat ve Şehir
Kod: ELIT 429
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı şehir ve edebiyat kavramları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda şehir imgesi farklı kültürlerin temsilcileri olan farklı yazarların yine farklı dönemlere ait eserlerinde karşılaştırmalı olarak incelenecektir
İçerik: William Blake, William Wordsworth, Arthur Rimbaud, Peter Ackroyd, James Joyce, Thomas Mann, Hart Crane, Carl Sandburg, Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli Kanık, Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Pamuk, Italo Calvino and Salman Rushdie.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5