Edebiyat ve Şehir (ELIT 429) Ders Detayları

Ders Adı: Edebiyat ve Şehir
Kod: ELIT 429
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı şehir ve edebiyat kavramları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda şehir imgesi farklı kültürlerin temsilcileri olan farklı yazarların yine farklı dönemlere ait eserlerinde karşılaştırmalı olarak incelenecektir
İçerik: Roman, kısa roman, öykü, düz yazı ve şiir gibi türlerde şehir vurgusu.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5