Kültür Çalışmalarında Şiddet Teması (ELIT 331) Ders Detayları

Ders Adı: Kültür Çalışmalarında Şiddet Teması
Kod: ELIT 331
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı şiddet temasının farklı edebiyat türlerindeki kullanımını incelemektir.
İçerik: The theme of violence covered in different genres such as short fiction, film and drama.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5