17. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı (ELIT 208) Ders Detayları

Ders Adı: 17. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
Kod: ELIT 208
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı İngiliz edebiyatına 17. yy'da hakim olan edebiyat ve düşünce akımlarını dönemin önde gelen düşünürleri ve edebiyatçılarının eserleri ile örneklemek ve incelemektir.
İçerik: 17. yy İngiltere'si hakkında temel bilgiler: edebi, sosyal, kültürel, tarihi oluşumlar ve akımlar
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6