Neoklasik Edebiyat (ELIT 210) Ders Detayları

Ders Adı: Neoklasik Edebiyat
Kod: ELIT 210
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu ders restorasyon ve aydınlanma çağı edebiyatı özelliklerini öğretmenin yanı sıra dönemi toplumsal ve tarihsel bağlamda incelemeyi amaçlar. Neoklasik şiirin temel aldığı prensipleri ve dönemde etkin olan felsefeyi anlatmayı amaçlar.
İçerik: Restorasyon ve Aydınlanma çağı yazar ve şairlerinin eserleri
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5