Amerikan Edebiyatı (ELIT 334) Ders Detayları

Ders Adı: Amerikan Edebiyatı
Kod: ELIT 334
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin temel amacı öğrencilerin 19 ve 20. yüzyıl Amerikan şairlerinden Walt Whitman'dan Sylvia Plath'a kadar uzanan şiir örneklerini tanımalarını sağlamaktır. Öğrencilerin şiir inclemesi becerilerini güçlendirmeleri de amaçlarıdan biridir. Sınıf içi tartışmaları ile öğrencilerin şiirin türsel özellikleri üzerine yoğunlaşmaları amaçlanır. İncelenen şairlerin yaşamlarına ve dönemin toplumsal ve tarihi şartlarına genel bakış her derste ele alınacaktır.
İçerik: 18. yüzyılın sonlarından 20. yüzyıla kadar yazılmış Amerikan edebiyatından seçme eserler
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5