Seyahat Edebiyatı (ELIT 314) Ders Detayları

Ders Adı: Seyahat Edebiyatı
Kod: ELIT 314
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı, İngiliz Seyahat edebiyatını farklı dönemlere ait eser ve yazarlarla incelemektir. Bu derste seyahat edebiyatı kapsamında değerlendirilebilecek pek çok eser ve yazar detaylı bir şekilde analiz edilecektir
İçerik: Seyahat edebiyatının tanımı ve türleri, örnek metinlerin incelenmesi
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5