Psikoloji ve Edebiyat (ELIT 437) Ders Detayları

Ders Adı: Psikoloji ve Edebiyat
Kod: ELIT 437
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere Freud ve Jung'un psikanalitik kavram ve terimlerini edebi eserlerdeki yansımaları üzerinden anlatmaktır.
İçerik: Öyküleri Freud ve Jung'un kuram ve kavramlarıyla psikanalitik açıdan inceleme.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5