Ortaçağ ve Rönesans İngiliz Edebiyatından Seçkiler (ELIT 201) Ders Detayları

Ders Adı: Ortaçağ ve Rönesans İngiliz Edebiyatından Seçkiler
Kod: ELIT 201
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Dersin ana amacı ortaçağ (11.yüzyıldan 14.yüzyıla) ve Rönesans (15.yüzyıl ve 16. yüzyıl) dönemlerinde yazılmış olan edebi metinleri öğrencilerin tanıyabilmesidir. Bu metinler iki dönemin de belli başlı tarihi bilgilerini oluşturan "ortaçağ", Hristiyanlık, "Büyük Varoluş Zinciri", hümanizm ve Rönesans kavramlarını oluşturan estetik, sosyal ve politik kavramlarla birlikte çalışılacaktır.
İçerik: Bu ders öğrencilere Ortaçağ ve Rönesans edebiyatı hakkında genel bilgi sağlar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6