Modern Edebi Teori ve Eleştiri (ELIT 404) Ders Detayları

Ders Adı: Modern Edebi Teori ve Eleştiri
Kod: ELIT 404
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu ders 20. yüzyılda edebi eleştirinin çeşitlerini, kazanımlarını ve gelişimlerini kronolojik sırada kapsar ve bunları çalışmayı amaçlar. Modern dönem edebi eleştiri bakımında özellikle zengin olduğundan, yazarlar, kritikler düşünürler ve ayrıca eleştiri biçimleri ya da eleştiri teorileri seçilecektir. Her eleştirel kuram bir edebi metne uygulanarak tarihsel bağlamın önemine ve katkısına dayanarak incelenecektir.
İçerik: 20. yüzyılda edebi eleştiri çeşitleri, kazanımları ve gelişimi
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7