Yirminci Yüzyıl Romanı ve Çağdaş Roman (ELIT 402) Ders Detayları

Ders Adı: Yirminci Yüzyıl Romanı ve Çağdaş Roman
Kod: ELIT 402
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu ders yirminci yüzyıl başından itibaren yazılmış modernist ve postmodernist romanları inceler.
İçerik: Modernist ve postmodernist roman.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7