Romanda Temel Akımlar: Gerçekçilik ve Doğalcılık (ELIT 322) Ders Detayları

Ders Adı: Romanda Temel Akımlar: Gerçekçilik ve Doğalcılık
Kod: ELIT 322
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı İngiliz Edebiyatında gerçekçilik ve doğalcılık akımlarını genel hatları ile tanıtmaktır. 18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar olan bir dönemi kapsayan derste İngiliz Edebiyatından seçilen eserler aracılığı ile gerçekçilik ve doğalcılık akımları tartışılacaktır.
İçerik: Seçilen Romanlarda Gerçekçilik ve Doğalcılık Akımı
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5