Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat (ELIT 430) Ders Detayları

Ders Adı: Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat
Kod: ELIT 430
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu ders toplumsal cinsiyet kavramını çoğunlukla İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ve Kültüründen seçilen metinler üzerinden inceleyerek öğrencileri bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlar.
İçerik: Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ataerkil sistem, feminizm.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5