Edebi Teoriye Giriş (ELIT 403) Ders Detayları

Ders Adı: Edebi Teoriye Giriş
Kod: ELIT 403
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı yaklaşık olarak iki bin yıl önce ivme kazanan edebi teorilerin önemini, doğasını ve çeşitlerini öğrencilere öğretmektir. Temel olarak mimetik olan bu teoriler ve edebi metinlere etkileri 20. yüzyıl başına kadar yazılmış teoriler üzerinden çalışılır. Aristotales, Sidney, Dryden, Coleridge ve T.S. Eliot gibi büyük eleştirmenlerin eserlerine atıfta bulunulur.
İçerik: Antik Çağdan 20. yüzyıl başına kadar Edebi Teori.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7