Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş İngiliz Şiiri (ELIT 401) Ders Detayları

Ders Adı: Yirminci Yüzyıl ve Çağdaş İngiliz Şiiri
Kod: ELIT 401
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı Yirminci Yüzyıl ve çağdaş İngiliz şiirini tarihsel, kültürel ve edebi bağlamı içinde incelemektir. Derste önce dönem incelenmekte, daha sonra başlıca şairler ve şiirleri ele alınarak modern İngiliz şiirindeki akımlar, eğilimler ve gelişmeler biçim ve içerik açısından çalışılmaktadır.
İçerik: 20. yüzyıl başından günümüze tarihsel, kültürel, edebi bağlam; modern İngiliz şiirindeki başlıca akımlar, eğilimler, şairler ve şiirler.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7