Romantik ve 19. Yüzyıl Şiiri (ELIT 304) Ders Detayları

Ders Adı: Romantik ve 19. Yüzyıl Şiiri
Kod: ELIT 304
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı İngiliz Romantik ve Viktorya Dönemi Şiirini öğretmektir. Bu derste belli başlı Romantik ve Viktorya dönemi şairlerinden seçilen şiirlere yer verilecektir.
İçerik: Romantik Akım ve Romantik Şiir, Viktorya Dönemi Şiiri
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5