On Dokuzuncu Yüzyıl Romanı (ELIT 302) Ders Detayları

Ders Adı: On Dokuzuncu Yüzyıl Romanı
Kod: ELIT 302
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı on dokuzuncu yüzyıl İngiliz romanını tarihsel, kültürel ve edebi bağlamı içinde incelemektir. Derste önce dönem çeşitli yönleriyle incelenmekte, daha sonra on dokuzuncu yüzyıl İngiliz romanının başlıca özellikleri ve gelişimi, önemli yazarların seçilmiş romanlarının ayrıntılı biçimde çalışılması yoluyla ortaya konmakta ve tartışılmaktadır.
İçerik: Tarihsel, Kültürel ve edebi bağlam. Bronte kardeşler, Charles Dickens, George Eliot ve Thomas Hardy gibi önemli on dokuzuncu yüzyıl İngiliz roman yazarlarının okunması ve incelenmesi
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5