Çağdaş Tiyatro Yazını (ELIT 303) Ders Detayları

Ders Adı: Çağdaş Tiyatro Yazını
Kod: ELIT 303
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı 20. ve 21. yüzyıllardaki drama oyunlarını işlemektir. Çağdaş dramanın başlangıcı genellikle realizmin kurucusu Henrik Ibsen'e dayanır. Dolayısıyla, ders İngiliz dramasını 19. yüzyıldan günümüze sosyal, kültürel, politik ve edebi bağlamda ele alır.
İçerik: Genel eğilimler; çağdaş drama öncesi ve çağdaş tiyatro oyunlarının incelenmesi
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5