Çağdaş Tiyatro Yazını (ELIT 303) Ders Detayları

Ders Adı: Çağdaş Tiyatro Yazını
Kod: ELIT 303
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı 20. ve 21. yüzyıllardaki drama oyunlarını işlemektir. Çağdaş dramanın başlangıcı genellikle realizmin kurucusu Henrik Ibsen'e dayanır. Dolayısıyla, ders İngiliz dramasını 19. yüzyıldan günümüze sosyal, kültürel, politik ve edebi bağlamda ele alır.
İçerik: 20. yüzyıl Britanya tiyatrosunun seçili oyunlarını özellikle türe ait özellikleri ve her bir oyunun ait olduğu tiyatro hareketi çerçevesinde anlaşılması.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5