İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma II (ELIT 108) Ders Detayları

Ders Adı: İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma II
Kod: ELIT 108
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere İngilizce dilbilgisi kurallarını yazarken ve konuşuken etkin bir biçimde kullanmayı öğretmektir.
İçerik: Cümle Yapısı, Zarf Cümlecikleri, İsim Cümlecikleri, Sıfat Cümlecikleri, Cümle Çeşitleri, Cümleleri ögelerine ayırma / Makale Türleri
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4