Çeviri I (ELIT 205) Ders Detayları

Ders Adı: Çeviri I
Kod: ELIT 205
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu ders İngilizce'den Türkçe'ye çeşitli metinlerin çevrilmesi yoluyla öğrencilerin çeviri becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. İlk hedef dil bilincini arttırmaktır. Ders süresince kaynak ve hedef dillerin özellikle dilbilgisi açısından karşılaştırılması temel olan yöntemdir. Karmaşık cümle yapıları bulunduğu bağlam içinde incelenir ve karşılaştırılır.
İçerik: Temel çeviri yöntemleri, sözlük kullanımı, dilbilgisi, karmaşık cümle yapılarının ve metinlerin İngilizce'den Türkçe'ye çevirisi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6