Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım (ELIT 105) Ders Detayları

Ders Adı: Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım
Kod: ELIT 105
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere araştırma yapabilmeleri ve araştırma sonuçlarını akademik rapor olarak sunabilmeleri için akademik araştırma konusunda uzmanlık kazandırmaktır.
İçerik: Paragraf türleri, Makale türleri, MLA yazım metodu, Araştırma Teknikleri
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7