İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT 107) Ders Detayları

Ders Adı: İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I
Kod: ELIT 107
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere İngilizce Dilbilgisi kurallarını konuşurken ve yazarken etkin bir biçimde kullanmayı öğretmektir.
İçerik: Zaman Kipleri, Dilek Kipleri, Edilgen Yapı, Sayılabilir ve Sayılamaz İsimler,Belirteçler/ Paragraf ve Makale yazımı
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4