17.-18. yy.İngiliz Edebiyatı'ndan Seçmeler (ELIT 202) Ders Detayları

Ders Adı: 17.-18. yy.İngiliz Edebiyatı'ndan Seçmeler
Kod: ELIT 202
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı İngiliz edebiyatına 17 ve 18.yüzyıllarda hakim olan edebiyat ve düşünce akımlarını dönemin önde gelen edebiyatçılarının eserleri ile örneklemek ve incelemektir
İçerik: 17-18. yy’lar İngiltere’si hakkında temel bilgiler: sosyal, tarihi, kültürel oluşumlar. Donne, Jonson, Bacon, Hobbes, Locke, Dryden, Bunyan, Swift, Johnson gibi dönemin önde gelen yazarlarına ait metinler
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5