İngilizce Konuşma ve Sunum (ELIT 110) Ders Detayları

Ders Adı: İngilizce Konuşma ve Sunum
Kod: ELIT 110
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere bir topluluk önünde konuşma ve akademik sunum yapma becerilerini kazandırmaktır.
İçerik: Sahne korkusunu yenmek, Doğaçlama, Konu Seçme, Organizasyon, Bilgilendirici, Tartışmacı ve İkna Edici sunum türleri
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3