İngiliz Edebiyat Tarihi I (ELIT 101) Ders Detayları

Ders Adı: İngiliz Edebiyat Tarihi I
Kod: ELIT 101
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerini dört yıl boyunca alacakları alan derslerine hazırlamak için ilk çağlardan 17. yüzyıl sonuna kadar, İngiliz Edebiyatı türleri ve yazarlarını tarihsel ve kültürel gelişmeler ışığında ana hatlarıyla bilgilendirmektir.
İçerik: İlk Çağlar, Ortaçağ, 16. Yüzyıl, Sone Geleneği, 17. Yüzyıl, John Milton.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7