Edebiyat Terimleri ve Akımları (ELIT 103) Ders Detayları

Ders Adı: Edebiyat Terimleri ve Akımları
Kod: ELIT 103
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı öğrencileri lisans eğitimleri boyunca kullanacakları edebiyat terimleri ve edebiyat akımları konularında bilgilendirmektir
İçerik: Çeşitli edebi türlerin tanımları, örnekleri, analizleri ve edebiyat akımlarına genel bir bakış
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7