Çeviri II (ELIT 206) Ders Detayları

Ders Adı: Çeviri II
Kod: ELIT 206
Ön Koşul Ders(ler)i: Çeviri I
Amaç: Bu ders Çeviri I'in devamı niteliğindedir. Bu ders Türkçe'den İngilizce'ye çeşitli metinlerin çevrilmesi yoluyla öğrencilerin çeviri becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. İlk hedef dil bilincini arttırmaktır. Ders süresince kaynak ve hedef dillerin özellikle dilbilgisi açısından karşılaştırılması temel olan yöntemdir. Karmaşık cümle yapıları bulunduğu bağlam içinde incelenir ve karşılaştırılır.
İçerik: Türkçe'den İngilizce'ye çeşitli metinlerin çevrilmesi; kaynak ve hedef dillerin özellikle dilbilgisi açısından karşılaştırılması; karmaşık cümle yapılarının bulunduğu bağlam içinde incelenmesi ve karşılaştırılması.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5